Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Archiwum Zamówień Publicznych

Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Środki ochronne przeciwdziałające COVID-192021-06-21-
Środki ochronne przeciwdziałające COVID-192021-06-21-
Ogłoszenie - Fumigator2021-06-21-
Ogłoszenie - Wymiana oświetlenia2021-06-21-
Ogłoszenie - Komputer notebook2021-06-21-
Sprawdzenie zadań konkursowych z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne2021-06-21-
Przeprowadzenie szkoleń informacyjno - instruktrażowych2021-06-21-
Opracowanie zadań konkursowych PLZ2021-06-21-
Ogłoszenie - Komputer notebook2021-06-21-
Ogłoszenie - Komputery laptop2021-06-21-
Ogłoszenie - Komputery stacjonarne2021-06-21-
Ogłoszenie - Komputery2021-06-21-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUPrzeprowadzenie spotkań informacyjno-instruktażowych z chemii2021-06-21-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUSprawdzanie zadań konkursowych z zakresu chemii2021-06-21-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUSprawdzanie zadań konkursowych z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne2019-12-05-
Ogłoszenie - Samochód2019-11-25-
Ogłoszenie - Komputery2019-11-04-
Ogłoszenie - Pracownia mobilna2019-11-04-
Ogłoszenie - Budowa sieci2019-11-04-
Ogłoszenie - Samochód2019-10-31-
Opracowanie zadań konkursowych PLZ oraz przeprowadzenie szkoleń informacyjno - instruktrażowych z chemii2021-06-212019-10-08
Opracowanie zadań konkursowych PLZ oraz przeprowadzenie szkoleń informacyjno - instruktrażowych2021-06-212019-09-27
Ogłoszenie - dostawa dystrybutora filtrującego wodę do siedziby ODN w SłupskuDostawa dystrybutora filtrującego wodę do siedziby ODN w Słupsku2019-07-152019-07-31
Ogłoszenie - przygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sensoryczną słuchową i wzrokową”"Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sensoryczną słuchową i wzrokową”2019-03-192019-03-26
Ogłoszenie - przygotowanie programu i przeprowadzenie 30 godzinnego szkolenia "Małe dziecko chce się bawić i uczyć"2019-03-062019-03-13
Sprawdzanie zadań konkursowych z PLZ2019-01-082019-01-18
Ogłoszenie: Przygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Arteterapia"Ogłoszenie: Przygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Arteterapia"2018-11-062018-11-13
Ogłoszenie: Przygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy"Ogłoszenie: Przygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy"2018-11-062018-11-13
Ogłoszenie - pracowanie zadań oraz przeprowadzenie spotkań informacyjno-instruktażowychOpracowanie zadań konkursowych z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne2018-09-07-
Ogłoszenie Metody i techniki komunikacji interpersonalnej. Prawo Oświatowe w praktycePrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Metody i techniki komunikacji interpersonalnej. Prawo Oświatowe w praktyce"2018-08-30-
Ogłoszenie: Metody i techniki komunikacji interpersonalnej. Prawo Oświatowe w praktycePrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Metody i techniki komunikacji interpersonalnej. Prawo Oświatowe w praktyce"2018-08-13-
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAZamawiający, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a 76-200 Słupsk informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców:
2018-06-29-
Zmiana terminu składania ofert - ARSZ uwagi na zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 - IDW wydłuża się termin składania ofert.2018-06-29-
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA „Opracowanie zadań konkursowych i materiałów metodycznych opartych na pracach uczniowskich z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne”2018-06-29-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUsprawdzenie zadań konkursowych z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne2018-06-29-
Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleni„Innowacyjność w pracy nauczyciela”2018-06-29-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUopracowanie zadań konkursowych oraz materiałów metodycznych opartych na pracach uczniowskich z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne2018-06-29-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJIPostępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III rozdział 6 „Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138o ustawy Pzp o wartości poniżej 750 000 euro na: przeprowadzenie szkolenia „Trening zastępowania agresji”2018-06-29-
Ogłoszenie o zamówieniu - Animator Rozwoju SzkołyOgłoszenie o zamówieniu - pełnienie funkcji Animatora Rozwoju Szkoły2018-06-29-
Ogłoszenie - EWALUACJA WEWNĘTRZNAprzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Ewaluacja wewnętrzna"2018-05-02-
Ogłoszenie - Trening zastępowania agresjiPrzeprowadzenie szkolenia "Trening zastępowania agresji"2018-04-30-
Ogłoszenie - Trening zastępowania agresjiPrzeprowadzenie szkolenia "Trening zastępowania agresji"2018-04-30-
Ogłoszenie - Trening zastępowania agresjiprzeprowadzenie szkolenia "Trening zastępowania agresji"2018-04-30-
Ogłoszenie - Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszyPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy"2018-02-22-
Ogłoszenie - EWALUACJA WEWNĘTRZNAPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Ewaluacja wewnętrzna"2018-04-25-
Ogłoszenie - EWALUACJA WEWNĘTRZNAPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Ewaluacja wewnętrzna"2018-04-25-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieliPrzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, chemii2018-04-25-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieliPrzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych2018-04-25-
Ogłoszenie - EWALUACJA WEWNĘTRZNAPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Ewaluacja wewnętrzna"2018-04-24-
Ogłoszenie - EWALUACJA WEWNĘTRZNAPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Ewaluacja wewnętrzna"2018-04-24-
Ogłoszenie - szkolenie "Trening zastępowania agresji"Przeprowadzenie szkolenia "Trening zastępowania agresji"2018-04-16-
Ogłoszenie - EWALUACJA WEWNĘTRZNAPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Ewaluacja wewnętrzna"2018-04-10-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieliprzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, chemii2018-03-19-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieliPrzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, chemii2018-03-19-
Ogłoszenie - Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszyPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy"2018-03-19-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieliPrzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, chemii2018-03-19-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki i chemiiPrzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, chemii2018-03-05-
Ogłoszenie - przeprowadzenie szkolenia Działalność profilaktyczno - wychowawcza szkołyPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Działalność profilaktyczno - wychowawcza szkoły"2018-02-22-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieliPrzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych2018-02-22-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieliPrzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych2018-02-22-
Ogłoszenie - „Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszyPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy".2018-02-22-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieliPrzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych2018-02-22-
Ogłoszenie2018-02-22-
Ogłoszenie - Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszyPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy"2018-02-22-
Ogłoszenie - „Innowacyjne metody aktywizujące w nauczaniu z wykorzystaniem TIK, WebQuest”Przygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Innowacyjne metody aktywizujące w nauczaniu z wykorzystaniem TIK, WebQuest”.2018-02-19-
Ogłoszenie - Innowacyjne metody aktywizujące w nauczaniu z wykorzystaniem TIK, WebQuestPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Innowacyjne metody aktywizujące w nauczaniu z wykorzystaniem TIK, WebQuest”2018-02-19-
Ogłoszenie - sprawdzanie zadań konkursowych PLZOgłoszenie - sprawdzanie zadań konkursowych PLZ2018-01-30-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE ZADAŃ KONKURSOWYCH2018-01-02-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE ZADAŃ KONKURSOWYCH2017-10-31-
Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleniprzygotowanie programu spotkań sieci współpracy i samokształcenia oraz przeprowadzenie zajęć „Przygotowanie uczniów do pracy w XXI wieku. Robotyka”.2017-10-23-
Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleni„Wzmocnienie kompetencji koordynatorów kompleksowego wspomagania”2017-10-18-
Ogłoszenie o zamówieniuprzeprowadzenie szkolenia „Innowacyjność w pracy nauczyciela”2017-10-17-
Ogłoszenie o zamówieniu„Wzmacnianie kompetencji nauczycieli do motywowania uczniów do rozwoju”2017-10-17-
Ogłoszenie o zamówieniuWykorzystanie narzędzi TIK w doradztwie edukacyjno - zawodowym2017-10-06-
Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleniOgłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkolenia2017-10-05-
Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleniOgłoszenie o unieważnieniu postepowania2017-10-05-
Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleniOgłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkolenia2017-10-05-

Data publikacji: 21.07.2017 (12:14)Data aktualizacji: 21.07.2017 (12:14)
Osoba publikująca: Anna SobczykOsoba modyfikująca: Anna Sobczyk
Autor: Anna Sobczykliczba wejść: 1476
21 lip 2017 (12:14)Anna Sobczyk»Archiwum Zamówień Publicznych
21 lip 2017 (12:14)Anna Sobczyk»Archiwum Zamówień Publicznych
21 lip 2017 (12:14)Anna Sobczyk»Archiwum