Głównym zadaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jest wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

 

Organizujemy i prowadzimy:

kompleksowe wspomaganie szkoły/placówki,
konsultacje,
konferencje,
kursy kwalifikacyjne
kursy doskonalące,
seminaria,
sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek,
szkolenia rad pedagogicznych,
wojewódzki system informacji pedagogicznej,
warsztaty.

 

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć:

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,
doradcy metodyczni,
nauczyciele wszystkich przedmiotów i specjalności,
pracownicy nadzoru pedagogicznego,
wszyscy zainteresowani problematyką oświatową.

 

Na życzenie klientów możemy przygotować i przeprowadzić różnorodne formy doskonalenia uwzględniające indywidualne potrzeby placówek oświatowych. Wysoką jakość naszych usług zapewnia kompetentna i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli konsultantów: eksperci, edukatorzy, nauczyciele dyplomowani.

Status: publiczna wojewódzka placówka doskonalenia kadr pedagogicznych
Organ prowadzący: Samorząd Województwa Pomorskiego
Obszar działania: województwo pomorskie

 


Data publikacji: 29.06.2018 (12:14)Data aktualizacji: 29.06.2018 (12:14)
Osoba publikująca: Anna SobczykOsoba modyfikująca: Anna Sobczyk
Autor: Anna Sobczykliczba wejść: 1436